Welkom

Steeds meer kleine en grote ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden, kennisinstellingen en investeerders zoeken nieuwe modellen en oplossingen die duurzame economische, maatschappelijke en ecologische waarde creëren en bijdragen aan een wereld met minder sociale ongelijkheid. Zij zijn zich ervan bewust dat er een omslag moet komen in het denken over en opzetten van nieuwe vormen van samenwerking om bestaande problemen het hoofd te bieden en oplossingen te creëren. Samenwerkingsverbanden worden dan ook steeds vaker gezocht, geïnitieerd en ontwikkeld. Zowel binnen als buiten Nederland. Door slimme verbindingen te leggen tussen diverse actoren worden processen van verandering beter, sneller en goedkoper.

Als ondernemer zet ik graag mijn (internationale) managementervaring, netwerk en kennis van sociale en duurzame (internationale) ontwikkelingsprocessen in om aan maatschappelijke initiatieven extra waarde toe te voegen. Ik help graag bij het creëren van verbindingen en het ontwikkelen van strategische initiatieven en partnerships die sociale impact beogen.

Mijn persoonlijke en ondernemersmissie is het verbinden van mensen, verhalen, landen, innovaties en thema’s opdat de impact van inspanningen de ontplooiingskansen voor iedereen maximaal verbetert en gelijke rechten en kansen bevordert. Meer hierover vind je op deze site!

%d bloggers liken dit: