Opdrachten

An overview of collaborations in 2020 – 2022 :

August – now: Supporting VSO and Edukans in defining an inspiring and relevant agenda for a symposium in 2023 about youth employability/ future of work.

February – now: Cooperation with impact investment fund Truvalu in various parts of its business, for example: Strategic development for upscaling; Development on an e-learning on impact investment; Constructing a communication strategy for the fund; integration of a gender-lens investing line of business; Organizing a global strategic meeting for the Truvalu worldwide team.

June-September: Support to RVO in the development of an interactive e-learning about gender: the basics of gender, the importance of doing a gender analysis, the integration of gender in the project cycle and the business case.

February-June 2022: Facilitated by the Dutch Banking Association, a number of Dutch banks are putting their own business operations, policies and client services under a ‘gender lens’. Internally and in their practices with business clients. Objective was to develop instruments to continously identify and assess the potential existing gender-related risks and the room for improvement. The banks strive to become more gender-responsive in their day-to-day business practices.

January – March 2022: Development of a practical guidance note for companies on the importance of social dialogue in the palm oil sector in Indonesia, as part of a collaborative initiative of CNV Internationaal and Proforest.

September – February 2022: Training of the workforce of an international operating company in electronics on preventing child labour, modern slavery and/or human trafficking, discrimination/harassment and other human rights violations (webinar). In addition: Doing a risk assessment for this company to identify operations exposed to potential child and/or forced labor.

December 2021: Presentation for human rights practitioners group of the ABN AMRO on International Human Rights Day about gender-responsive due diligence.

November 2021: Workshop-Training in cooperation with ActionAid, WomenWin, WO=MEN for the SER on Gender-responsive human rights due diligence. November 2021.

November-December 2021: Contribution to the development of a Guidance Note for Fair Wear members on (gender-responsive ) Human Rights due diligence.

June- December 2021: supporting the team of CBI (Centre for the Promotion of Import) to further integrate two new focus areas within its new strategy: gender and youth employment. Analysing 20 business cases in Africa and Asian countries and in various value chains, and providing practical advice and online workshops. Providing input for a new gender-transformative project in Kenia.

May 2021: facilitation of a strategic session for the board/ management of the ASML Foundation.

Remote job as Junior Researcher- The Girls' Advocacy Alliance - Learning  Review on Youth Advocacy.

Voor Plan International NL en de leden van de Girls Advocacy Alliance ontwikkeling van een Gender-responsive Human Rights Due Diligence tool, die eind december 2020 werd uitgebracht en begin 2021 is gepresenteerd. Samen met WomenWin de mogelijkheden van een online platform over GR-HRDD besproken. Deze is op 8 maart 2021 gelanceerd.

Voor CNV Internationaal en samenwerkende organisaties zoals FNV, Fair Wear, ETI en ACV startte Partnering for Social Impact een project om op korte wijze (context-specifieke) informatie over Vakbondsvrijheid te presenteren aan bedrijven die werken met leveranciers in Aziatische landen. De landen die uitgelicht worden zijn Vietnam en Bangladesh (zie nieuws).

Samen met Fair Wear en Plan International NL bracht ik verhalen bij elkaar over het belang van gender equality over de gehele kleding supply chain. Verhalen van vrouwen in de naaiateliers in Bangladesh, van brands in NL die investeren in gender equality, van vakbonden, en experts die vanuit verschillende invalshoeken reflecteren op het belang van gelijkheid op de werkvloer. Deze verhalen worden na 8 maart 2021 tot aan de zomer gecommuniceerd via verschillende social media kanalen.

In samenwerking met een team van ENACT deed Partnering for Social Impact een haalbaarheidsstudie in opdracht van het Ministerie EZK en de RVO naar de verdere integratie van International Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) per door EZK gefinancierde regelingen (of programma’s). Eind 2020 brachten we als team aan de RVO en EZK een advies uit hoe dit voor de lange termijn geborgd kan worden op basis van een plan van aanpak. 

Voor CNV Internationaal en de RVO schreef ik een updated versie van de gids voor MKB bedrijven over de preventie van geweld en intimidatie op de werkvloer. Deze gids werd tijdens de Orange the World -campagne gepubliceerd en is vertaald naar het Frans en Spaans.

Samen met Jos Meester van Instituut Clingendael publiceerde Partnering for Social Impact een policy brief over de impact van COVID-19 op waardeketens, en in het bijzonder op de positie van jongeren en meisjes/vrouwen.

Een overzicht van de samenwerkingen die Partnering for Social Impact in 2018 en 2019 aan ging: 

_assets_images_logos_logo-klant-cnv-i_jpg_19ca7b26af1e64f2122567c1872a4de2

Ontwikkelen van fact sheets voor vakbondsbestuurders in NL en in partnerlanden van CNV Internationaal over de IMVO-Convenanten Textiel, BankenDuurzaam Hout, Voeding, Pensioenen en Metaal om de vertaalslag te helpen maken van Convenant naar praktijk. Tevens ontwikkeling van een monitoringsformat voor CNV om te kunnen sturen op eigen bijdrage aan de convenanten (2018-2019).


manqa_logo

Sistematisering en storytelling van het jongeren en werk Manq’a Model in Bolivia en Colombia (januari 2018). Een verkorte versie is hier te vinden: MANQAFlyerENGLISH2018


_assets_images_logos_logo-klant-cnv-i_jpg_19ca7b26af1e64f2122567c1872a4de2

Inzicht verkrijgen in de state of the art van recente ontwikkelingen inzake youth employability, met een bijzondere focus op West-Afrika; Het ontwikkelen van een business case voor bedrijfsleven om te investeren in youth employment en skills development, na overleg met bedrijven, werkgeversorganisatie, ILO, het Ministerie/ RVO, kennisinstellingen, vakbondspartners van CNVI uit West-Afrika en NGOs (tot november 2018).

Esther Droppers, regional coordinator Africa CNV : “In 2018 Machteld Ooijens developed for CNV Internationaal the report “Youth Employability: enhancing opportunities for young people, an analysis of the business case and the role of trade unions”. Machteld conducted a literature review and many interviews with various stakeholders from government, international organisations, trade unions, civil society as well as multinational companies. Thanks to her valuable network and the good quality of her work, the study has become a very rich document. Moreover Machteld is a pleasant professional to work with!”

LOGO-Plan-Nederland

Ontwikkelen van herziene strategie van Plan NL op het gebied van lobby richting en samenwerking met bedrijfsleven. Deze strategie is door MinBuza goedgekeurd. Voorts het ontwikkelen en uitvoeren van mogelijke proposities richting bedrijven (gender due diligence, training gender brand awareness, co-creatie) en de opstart van multistakeholder supply chains samenwerkingen in verschillende landen op toerisme en textiel (2018-2019).


ICCOLogo

Ontwikkeling van een Planning, Monitoring, Evaluatie en Communicatie strategie voor ICCO Colombia en in het bijzonder voor de drie grootste programma’s: EU Trust Fund, Rurale Jongeren programma (EU) en Manq’a. Coaching van het team in de uitvoering van deze strategie (2018-2019).


manqa_logo

Faciliteren strategische sessie tussen ICCO en Melting Pot Foundation, eigenaren van Manq’a (april), voorbereiden verdere besluitvorming van bestuur Manq’a en opstellen actieplan voor fondswerving (mei), coördinatie van enkele communicatie en fondswervingsactiviteiten (2de helft 2018/begin 2019), o.a. in samenwerking met het @RIJKS en ontwikkeling van voorstel voor Manq’a circulaire.


rijksdienst

Expertrol kinderarbeid in tweede fase Fonds Preventie Kinderarbeid (juni 2018-2020). Adviseren van bedrijven/ NGOs in het ontwikkelen van voorstellen die kinderarbeid in de gehele keten helpen voorkomen. Ontwikkelen van een leeragenda en organiseren/ faciliteren van leersessies voor de FBK-community (2018-2019).

Kerkinactielogo
ICCOLogo

Communicatiestrategie voor ICCO Colombia en Kerk in Actie in Colombia. Uitgevoerd in samenwerking met Rianne Schuurman (2019).


image002

Facilitatie / coordinatie van de organisatie van de international meeting: Taking next steps to end child labour in the global supply chains. Zie: Flyer A5 – Taking the next steps_final en de webpagina. In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Social Zaken en werkgelegenheid, ILO, Global March against Child Labour en de RVO (2019/2020). 

Een overzicht van de samenwerking in 2017 aangegaan door Partnering for Social Impact (in chronologische volgorde):

Care-logo

Met de programmamanager van het H&M- CARE-NL partnership voor vrouwelijk ondernemers, werkte ik de inhoudelijke focus van het CARE Global Report over “women entrepreneurship” mee uit, als ook een innovatieve storytelling opzet van een bijzonder te vertellen verhaal, dat door CARE op 11 maart 2017 aan de CWS in New York is gepresenteerd. Samenwerking met Arjen van Dijkhuizen (journalist en communicatiestrateeg) via Partnering for Social Impact.


_assets_images_logos_logo-klant-cnv-i_jpg_19ca7b26af1e64f2122567c1872a4de2

Een fact sheet/ guideline voor MKB bedrijven (met dochtervestigingen/ joint ventures in het buitenland), in opdracht van CNV Internationaal en RVO, over hoe zij geweld op de werkvloer kunnen voorkomen. Tevens organisatie en facilitate van een leersessie over dit thema in mei 2017.

Martine Kersten, advocacy officer CNV Internationaal: Early 2017 Machteld developed a factsheet for Small and Medium Sized Enterprises on prevention and elimination of violence at work for CNV Internationaal and the Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl). The factsheet contributes to improving working conditions for workers who are often confronted with violent situations by illustrating WHY violence should be prevented and HOW a company can act. It informs about characteristics of violence in the workplace, as well as its causes and effects. The guide provides tips to tackle and discourage violence at work in effective ways. Machteld developed the factsheet in a very effective way, and showed a good eye for the sometimes challenging circumstances that multi-stakeholder processes such as this one (where government, employers and unions were involved) can pose. She managed to write a quality factsheet that was well received by all stakeholders involved. Furthermore, she facilitated a session with RVO.nl staff on the factsheet to create awareness amongst them about the urgency of addressing the subject with the companies they work with. During the process Machteld demonstrated she has a large and relevant network that was of use to the content of the factsheet. Machteld is a pleasant and professional person to work with, I really enjoyed it!

ctn17-publication-cover-jpeg_orig

Gastspreker tijdens de internationale Cracking The Nut Conference in Thailand namens het Manq’a project team in Colombia/ Bolivia en ICCO. Bijdrage aan de publicatie over Reinforcing Food Systems to Meet Urban Demand.


rijksdienst

Adviesrol binnen consortia van bedrijven en NGOs in de totstandkoming van een meerjarig project in het kader van de due diligence en multistakeholder initiatieven binnen de eerste fase van het Fonds Preventie Kinderarbeid. Als expert deelname aan beoordelingsteams. In september 2017 startten we een (tweejarig) leertraject over oa due diligence en kinderarbeid voor alle bedrijven en NGOs. Uitvoering in samenwerking met Enact en HumanRightsAtWork.


Care-logo

Mapping / power analyse ten behoeve van lobby & advocacy strategie, plus advies mbt  de globale lobby strategy binnen het programma voor vrouwelijk ondernemerschap.


rijksdienst

Adviesopdracht om samen met het team Fonds Duurzaam Water (FDW) de duurzaamheidsimpact binnen de lopende projecten onder het Fonds 2012 en 2104 te vergroten door samen met het FDW-team en uitvoerende betrokken consortia van bedrijven, NGOs, academici, overheden te verkennen hoe gender in de verschillende landen meer geïntegreerd kan worden. In samenwerking met Fair & Sustainable Advisory Services. Als onderdeel van de opdracht ontwikkelden we tools om een gender-analyse en quick assessment binnen FDW te kunnen doen.


LogoFIN

Presentatie en facilitatie van Ronde Tafel bijeenkomst op 12 september 2017 voor leden van de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) over internationale trends en ontwikkelingen op het gebied van “Kwalitatief goed onderwijs voor iedereen”.

Suzette de Boer, Directeur van de FIN: Machteld Ooijens verzorgde op 12 september 2017 een plenaire inleiding bij de FIN-rondetafelbijeenkomst voor vermogensfondsen, actief op het gebied van internationale samenwerking. De presentatie van Machteld over ‘toegang tot kwaliteitsonderwijs voor iedereen’ werd als heel inspirerend ervaren en gewaardeerd met een 8,6. Ook de interessante en levendige discussie aan de rondetafel leidde tot veel waardering. Het is duidelijk dat Machteld zeer onderlegd is op dit thema en tevens kan putten uit een ruime ervaring in het veld. De deelnemers gaven aan nieuwe kennis en inzichten te hebben opgedaan en graag een vervolg op deze rondetafel te zien.

LOGO-Plan-Nederland

Analyse van resultaten van een survey naar de rol van internationaal opererende bedrijven t.a.v. de positie van meisjes en jonge vrouwen binnen hun supply chains; doen van aanvullende interviews en literatuuronderzoek; samenstellen toegankelijk, informatief rapport; en bijdrage aan bedrijven-event van de Girls Advocacy Alliance tijdens de Innovation Award Event van Accenture op 27 oktober 2017.

I asked Machteld for a véry tight scheduled assignment: to write a report in 3 weeks (!) on gender equality, decent work and partnerships, based on a survey that Plan Nederland conducted together with Accenture and with the support of the Ministry of Foreign Affairs, for the Dutch private sector that operates internationally. The cooperation with Machteld and the results were great. This report was launched during an event of the Girls Advocacy Alliance.
Machteld is a great team worker, she is intelligent and strategic, very cooperative and hands-on, works hard and fast, has a huge network and a very good knowledge of and expertise in development cooperation and human rights & business e.g. gender, violence at the workplace and labour conditions. And delivers much more than asked for. She worked very closely with my team, but also with design colleagues from Accenture in Paris and with her own, selected, editor in Kenya and all went fast and smooth in a very short time. Besides that she has a nice and warm personality! I can recommend Machteld for all kind of assignments, if you are looking for quality!

Logo-asml-foundation

Presentatie over de kwaliteit van onderwijs in ontwikkelingslanden. Tevens facilitatie van een strategie sessie van het bestuur / directie van de ASML Foundation.


Een overzicht van de werkzaamheden in 2016 van Partnering for Social Impact (in chronologische volgorde)

new world campus

Strategische adviesopdracht ten aanzien van de doorontwikkeling, de positionering en het verdienmodel van de Wicked Problem Plaza (een ontmoetingsplek voor een veelvoud van spelers uit de NGO, overheids, financiële en academische wereld en het bedrijfsleven, die complexe internationale ontwikkelingsproblemen en mogelijke oplossingen met elkaar analyseren).


rijksdienst

In co-creatie met Studio Hester Ezra, advies over en organisatie van twee unieke roadshows in mei 2016, mogelijk gemaakt door de RVO, waar ondernemers uit Nederland op een sprankelende manier kennis kunnen maken met de “andere kant” van Colombia en met de economische kansen die dit transitieland te bieden heeft. Een mooi voorbeeld van het verbinden van ondernemers en ondersteunende instanties uit twee werelddelen en van de organisatie van een event dat de bezoeker een ervaring meegeeft.


Holland house

Samen met Sense for Brands en UncInc, de creatie van een online zakelijke ontmoetingsplek voor ondernemers in Colombia, in opdracht van de RVO en het Holland House in Colombia (Kamer van Koophandel). Projectmanagement en binnen dit project tevens de ontwikkeling van de inhoudelijke agenda voor deze community. Het schrijven van o.a. een zestal ondernemersportretten maakte hiervan onderdeel uit. Met deze verhalen deelt het Holland House en de community informatie, geleerde lessen en inspireert het andere ondernemers.

Jan-Willem van Bokhoven, director Holland House Colombia: “It has been a great pleasure to work with Machteld. As manager of a project to boost our online community about doing business in Colombia, I got to know her as a very open, client-oriented, enthousiast and result-oriented person, able to build bridges between a variety of actors. She showed her ability to develop and energize plans and activities. And her commitment makes her go for the extra mile! By interviewing Dutch entrepreneurs active in Colombia, and compiling business stories with a personal touch, she contributed in an innovative way to our objective to share Dutch-Colombian business experiences.

Care-logo

Voor de organisatie CARE-NL een state of the art-onderzoek naar “Women Empowerment through Enterpreneurship”. Dit rapport diende als input voor een Global Advocacy Report van CARE in het kader van de partnership met de H&M Foundation.


ICCOLogo

Drie jaar geleden coördineerde ik een fase van co-creatie met verschillende publieke en private, Colombiaanse en Nederlandse actoren om een programma voor onderwijs-jongeren-werk (Manq’a) in Colombia op te kunnen starten. Met de partners werd financiering bij de RVO aangevraagd en goedgekeurd. Partnering for Social Impact bood vervolgens ondersteuning aan het programma-management in onder andere algemene strategie-bepalingin de ontwikkeling van een Monitoring en Evaluatie strategie (inclusief storytelling) en van het communicatie-plan. Tevens leg ik verbindingen tussen Manq’a (betrokkenen) in Colombia en Nederland om het programma meer bekendheid te geven en bij te dragen aan nieuwe innovaties binnen het programma (2016 – eind 2017).

Conny Toornstra, directeur regiokantoor Zuid-en Midden Amerika: “Machteld en ik hebben samengewerkt als collega’s in ICCO en daarna voor een aantal projecten in Colombia. Machteld is een gedreven, creatieve en innovatieve collega; resultaatgericht met veel kennis over hoe relaties tot stand te brengen met het bedrijfsleven en samen te werken met verschillende sectoren. Een uitstekende netwerker en fijne collega.”

Generous Minds logo

Samen met Generous Minds  werkte ik in verschillende team-samenstellingen aan business cases met sociale impact: de samenwerking met de Cordaid Social Adventure Challenge; de Impact Booster; en de organisatie van een challenge met Text2Change, de social enterprise de Mobiele Fabriek, het concept Drones tegen Malaria en African Story Travel.


rijksdienst

Projectmanagement en inhoudelijke uitvoering van een gender integratie traject binnen de 6 teams en diverse regelingen voor private sector ontwikkeling van de afdeling Internationale Ontwikkeling van de RVO. Hieronder vallen het team Infrastructuur, het CBI, programmatische samenwerking, bedrijfsontwikkeling, Mondiale Vraagstukken en team Modules Internationaal. In nauwe samenwerking met Fair & Sustainable Advisory Services en Soil & More in de periode september 2016 – januari 2017. Onder andere gender assessment, monitoring, en communicatie-tools ontwikkeld voor verschillende teams. Zie bijvoorbeeld: genders in PSD Apps, infographics, etc..