Partners

Ik geloof in de kracht van een kwalitatief sterk netwerk. Daarom werk ik graag samen met bevlogen partners met elk hun eigen unieke kwaliteiten, kennis en ervaring. Samen met hen wil ik zoeken naar vernieuwende, inspirerende en verbindende oplossingen voor vraagstukken waar mijn doelgroepen voor staan.

Sinds mei 2021 ben ik lid van de Raad van Toezicht van WO=MEN, het Gender Platform in Nederland. WO=MEN is hét grootste genderplatform van Europa dat strijdt voor een wereldwijde gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes. Zo’n 50 organisaties en 125 professionals zijn verbonden aan WO=MEN: ontwikkelings- en vredesorganisaties, vrouwen- en genderrechtenorganisaties, diaspora, vakbonden, politie, journalisten, kennisinstituten, academici, militairen, ondernemers, studenten en opiniemakers. Samen werken we aan een rechtvaardige wereld waarin gendergelijkheid en de rechten van vrouwen en meisjes worden gerespecteerd. Het platform zet in op drie thema’s:

  1. duurzame sociale, politieke en financiële steun voor gendergelijkheid en vrouwenrechten;
  2. gelijke invloed en aanspraak van vrouwen, mannen en gender non-conforme personen op natuurlijke hulpbronnen (land, water, bossen), productieketens, (internationale) bedrijven en klimaatafspraken;
  3. gelijkwaardige participatie van vrouwen, mannen en gender non-conforme personen in (post)conflictsituaties in vredesprocessen en in het voorkomen van nieuwe conflicten.

 

 

Partnering for Social Impact joined the World Benchmarking Alliance. We strongly believe that sustainable and inclusive progress can only be accomplished by joining forces and seeking for complementary straights. In this transformational change, being accountable for successes achieved is key! 

fullsizeoutput_fa1c

Partnering for Social Impact maakt deelt uit van MVO Nederland, het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Nederland. Een mooi netwerk waar samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven bij elkaar komt.

mvo_partner_logo_rgb700x700

Bij SEE (Social Enterprise Empowerment) Netwerk ben ik aangesloten als lid. Dit is een inspirerend netwerk van vrouwen die duurzaam ondernemen willen versnellen en vergroten.

LogoSEE

Since 2021 active as board member of the Foundation Integrarte. Its aim is to strengthen the resilience and position of girls and young women in the Colombian society through football. Integrarte aims to be a project for peace and development, in the vulnerable neighborhoods of the capital Bogota.