Aanbod

Vol enthousiasme versnelt Partnering for Social Impact de creatie van strategieën en initiatieven, verbindt en geeft het richting aan de (gezamenlijke) ideeën van gepassioneerde ondernemers, NGOs, overheden en academische instellingen, om zo vervolgens ieders individuele als ook gezamenlijke doelen en sociale impact te realiseren. Bedrijven / organisaties die een verschil willen maken op het gebied van “fatsoenlijk werk”  in brede zin (denk aan kinderarbeid, arbeidskansen voor jongeren, een sterkere positie van vrouwen, vakbondsvrijheid) biedt Partnering for Social Impact de volgende mogelijkheden:

verkleind miniHet opstarten en ontwerpen van (internationale) verbindingen   

 • Het analyseren van trends en ontwikkelingen op specifieke onderwerpen en/of markten ten behoeve van kennisuitwisseling of samenwerking.
 • Het (helpen) maken van risico en impactanalyses, oplossingen- en stakeholderanalyses.

verkleind miniHet richting geven aan  (internationale) partnerschappen

 • Het organiseren en / of faciliteren van (co-creatie) sessies om tot business en / of programmaplanning te komen: van missie, strategieën, geplande resultaten tot uitvoering.
 • Het zoeken van funding voor een partnership, het relatiemanagement met donor of investors in NL.

verkleind miniHet managen van (internationale) partnerschappen

 • Het kick-starten van een programma.
 • Het dagelijks (interim-)management van een partnerschap/ programma.
 • De monitoring van een partnership en tussentijdse reviews, gebruikmakend van niet alleen harde data maar ook storytelling technieken.
 • De ontwikkeling en het management van een kennis-enleeragenda binnen een partnerschap.
 • Advies over bijsturing van planning en strategie om tot gewenste resultaten te komen.

verkleind miniPartnership communicatie : storytelling

Met behulp van innovatieve communicatiemethoden denken we graag met organisaties en bedrijven mee over de manier waarop (behaalde resultaten van) een initiatief, strategie of samenwerkingsverband zo goed mogelijk gepresenteerd en behouden kunnen worden. Hoe het echte corporate, organisatie en/of productverhaal verteld kan worden.

Hiervoor wordt samengewerkt met gespecialiseerde communicatiedeskundigen en tal van communicatiemogelijkheden benut. Denk aan schriftelijke communicatie, beeldcommunicatie met video en fotografie, het gebruik van googlemaps en mobile applicaties om data op transparante, betrouwbare en aansprekende wijze weer te geven.

verkleind miniReview en evaluatie 

 • (Tussentijdse) review / evaluatie van samenwerkingsverbanden
 • Het doen van een review van strategische aanvragen.
 • Draagvlak creëren binnen organisaties voor veranderingen door middel van strategische gesprekken, bijeenkomsten, het ophalen van verhalen van medewerkers.
 • Ontwikkelen van (online) instrumenten, de organisatie van events om effectieve, inspirerende verbindingen tussen organisaties of bedrijven tot stand te doen komen.