Achtergrond

Terug naar over mij

Co-creëren, faciliteren, verbinden, ontwikkelen, managen en storytelling zijn terugkerende elementen in al mijn functies tot dusver.

Evenals mijn credo : “Ubuntu : ik ben omdat wij zijn.”

Ondernemer

In 2015 nam ik het besluit als ondernemer mijn bijdrage te willen leveren aan het verbinden van mensen, verhalen, landen, innovaties en thema’s opdat de impact van inspanningen van talloze organisaties de ontplooiingskansen voor iedereen maximaal verbetert. Begin 2016 werd Partnering for Social Impact een feit. In al mijn werk als ondernemer tot nog toe stond het versterken van verbindingen centraal: de ene keer tussen verschillende actoren en disciplines om tot betere oplossingen te komen voor wicked problems, of om gezamenlijk een programma uit te voeren, de andere keer de creatie van een ontmoetingsplek voor ondernemers uit Nederland met belangstelling voor Colombia om elkaar zakelijk kunnen ontmoeten om te delen, te leren en te inspireren. Of om ondernemerschap te verbinden aan sociale impact door vrouwelijk ondernemerschap en de positie van vrouwen op de werkvloer te versterken en/of kinderarbeid in de keten van bedrijven te bestrijden (zie ook opdrachten).

Analyse, co-creatie en strategische ontwikkeling

In interdisciplinaire teams was ik verschillende keren verantwoordelijk voor processen van co-creatieproces, de ontwikkeling en vervolgens de uitvoering van vernieuwende partnerschappen. Manq’a/Buen Apetito in Colombia is zo’n dynamisch traject waarin ik een strategische advies functie vervulde in de analyse-, co-creatie en  ontwikkelingsfase. Het betreft een programma voor beroepsonderwijs voor jongeren in achterstandswijken, dat tevens de positie van kleine boeren versterkt door hun toegang tot de lokale markt voor lokale, gezonde producten te vergroten. De jongeren ontwikkelen in samenwerking met een Nederlands bedrijf een (export) product met lokale ingrediënten waar ze met recht trots op kunnen worden. Ik geniet van het bundelen van de krachten van (in dit geval) Colombiaanse en Nederlandse ondernemers, NGOs en overheid, ieder vanuit het eigen specialisme en van het in een goede spirit toewerken naar resultaat. Lees meer hierover in mijn blogs.

De New World Campus en het Partnership Resource Center creëerden de Wicked Problem Plaza: een ontmoetingsplek voor tal van stakeholders om vernieuwende oplossingen te bespreken voor zeer complexe issues. In opdracht van de NWC leverde ik begin 2016 strategisch advies ten aanzien van de doorontwikkeling van het business model van de Plaza. Voor de ASML-Foundation ondersteunde ik een strategische reflectie over hun toekomst.

Strategisch management bij een internationale NGO

Als manager van de afdeling strategie- en programmaontwikkeling van de internationaal opererende NGO ICCO,  enthousiasmeerde ik een team van 20 -25 fte om te innoveren en gezamenlijk trots te zijn op uitgerolde initiatieven en behaalde resultaten en betekenisvolle projecten op te zetten binnen en buiten de organisatie, samen met tal van andere organisaties. Mijn doel als manager was en is om een groep professionals te motiveren om in een goede teamspirit, in een geest van creativiteit, ondernemerschap, vertrouwen en respect goede resultaten te behalen.

Multi-stakeholder aanpak

In mijn functie als lid van het kern MT stond verbinding voor mij centraal. Verbinding binnen mijn team, met de zeven regiokantoren wereldwijd en vooral ook met de contacten buiten de organisatie, zoals met Stuurgroepen van Allianties waar ik namens de Raad van Bestuur ICCO vertegenwoordigde en met de belangrijkste donor BUZA. Ik was de eindverantwoordelijke voor thematisch beleid, de lobby en advocacy unit, capaciteitsversterking, M&E en leren binnen de organisatie, en samenwerkingsverbanden met tal van maatschappelijke organisaties (zoals de WASH Alliantie, de C4C Alliantie, MVO-platform, CNV) en bedrijven (via BopInc, AKVO, True Price, TextToChange) en kennisinstellingen (bijv. PrC, TNO). De multi-stakeholder manier van werken (“de Dutch diamond”) introduceerden we als afdeling op regionaal niveau binnen ICCO’s thematische programma’s.

Programmaontwikkeling- en management

Als ondernemer,  heb ik verschillende projecten kunnen managen. Het laatste project in 2016 betrof de genderintegratie  in werkprocessen en instrumenten ter bevordering van private sector ontwikkeling van de RVO (zie verder opdrachten).

Voor de ICCO Alliantie ontwikkelde ik samen met andere NGOs een onderwijs-programma in 17 landen. Ik was voorts als programmamanager verantwoordelijk voor de uitvoering van dit programma, voor het leggen een onderhouden van (internationale) relaties (NGOs, het ministerie, expertisecentra). Ook experimenteerde ik met verschillende digitale vormen van kennismanagement, zorgde ik voor een goede verantwoording naar de belangrijkste donor BUZA, deed ik de monitoring voor het programma en bracht ik de sociaal-maatschappelijke impact van het programma mee in kaart.

Werken in het buitenland

Tijdens mijn studietijd had ik het voorrecht in Frankrijk, Mexico, Costa Rica en Honduras te wonen en werken (met name voor VN-organisaties en overheden). Hierna volgden prachtige en leerzame, werkende perioden op de Nederlandse Antillen (beleidsadvies, programma-ontwikkeling en coördinatie EU en Koninkrijksrelaties, strategie en advies internationale zaken, coördinatie van een armoedeonderzoek), in de Dominicaanse Republiek (interim programma-management voor het Rode Kruis in een HIV/Aids preventieprogramma) en in Brazilië (universiteit Sao Paulo). Voor ICCO werkte ik in Peru, Bolivia, Brazilië, Colombia, Nicaragua, Senegal, Burkina Faso, Mali, Uganda, Ethiopië, Zuid Afrika, Myanmar en Nepal.

Onderzoeksvaardigheden en projectmanagement

Naast mijn onderzoekservaring in Midden-Amerika en op de Nederlandse-Antillen, werkte ik in Nederland werkte ik ruim drie jaar als onderzoeker/ projectmanager bij een (deels zelfstandig) onderzoeksbureau van de UvA in Amsterdam. Als programma-manager en afdelingshoofd bij ICCO heb ik velerlei onderzoek beoordeeld en begeleid. Voor Partnering for Social Impact, coördineerde ik desk en veldonderzoek, gebruikmakend van o.a. mobiele technologie om efficiënter en meer data te verzamelen en actionable intelligence tekenen leveren aan verschillende stakeholders (zie mijn werk voor CARE-Nederland, ICCO Colombia).

Thematische expertise

In de loop der jaren heb ik mijn inhoudelijke kennis op tal van ontwikkelingsterreinen onderhouden, uitgebreid (via opleidingen) en hierover gecommuniceerd (o.a. via blogs). Partnership building, corporate social responsibility/sustainability (met een afgeronde opleiding aan de Erasmus Universiteit), mensenrechten, business & human rights, onderwijs voor werk, de rol van maatschappelijke organisaties, gender, vrouwelijk ondernemerschap, kinderarbeid en sociale impactmeting en storytelling.

Talenkennis

Ik spreek goed Engels, Spaans, Frans, heb een goed begrip van Portugees en ik heb ervaring met interculturele communicatie. Daarom ben ik zowel internationaal als in multi-culturele projecten in de Nederlandse samenleving inzetbaar.

Mijn ideale werkomgeving

Ik werk graag in een omgeving waarin professionals bij elkaar betrokken zijn, bereid zijn expertise met elkaar te delen, elkaar aanvullen, ondernemend zijn, en streven naar optimale kwaliteit. Dit alles om mooie initiatieven verder te ontwikkelen en te versnellen en anderen hiermee bekend te maken.