Over mij

“Ubuntu : ik ben omdat wij zijn.”

Geboren in Mexico, raakte ik al vroeg vertrouwd met Latijns-Amerika. Later maakte ik ook met andere werelddelen kennis en ontmoette er tal van mensen met bijzondere verhalen. Die verhalen lieten zien hoe (veer)krachtig, ondernemend, creatief, humoristisch en vriendelijk mensen kunnen zijn.

Zij inspireren mij steeds weer om samen met hen te werken aan een meer rechtvaardige wereld en initiatieven te ontplooien met een sociale impact. Dat doe ik vanuit een aantal kernwaarden die ik al mijn hele leven volg: rechtvaardigheid, integriteit, kwaliteit en transparantie. Op basis daarvan werk ik vol enthousiasme resultaatgericht aan het verbinden van mensen met verschillende achtergronden en nationaliteiten, van thema’s en ideeën.

Als cultureel antropologe en econome was ik er altijd al van overtuigd dat duurzame ontwikkeling adequate afstemming van sociale, ecologische, culturele, politieke en economische dimensies vereist. En ook dat een meer zachte, kwalitatieve aanpak een beter resultaat oplevert in combinatie met een kwantitatieve hardere aanpak. Mijn persoonlijke passie en kracht ligt meer bij de People kant van duurzaamheid.

Als ondernemer zet ik graag mijn (internationale) managementervaring, netwerk en kennis van sociale en duurzame ontwikkelingsprocessen in om aan maatschappelijke initiatieven extra waarde toe te voegen. Ook help ik graag bij het ontwikkelen van strategische publieke-private partnerships.

Ik ondersteun ondernemingen, NGOs en overheden bij de uitdagingen waar ze voor staan om hun impact-doelen te bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat deze bereikt kunnen worden door samen te werken met anderen, door verschillende inzichten, disciplines en middelen samen te brengen. Hiermee kunnen deze organisaties beter bijdragen aan oplossingen voor mondiaal complexe problemen.

Thema’s waar ik inhoudelijk veel affiniteit en ervaring mee heb zijn: corporate social responsibility/sustainability (met een extra afgeronde opleiding aan de Erasmus Universiteit), business & human rights, jongeren en onderwijs voor werk, gender (o.a. vrouwelijk ondernemerschap, positie van vrouwen op de werkvloer, in de supply chain), kinderarbeid, sociale impactmeting en storytelling en de rol van maatschappelijke organisaties. In partnership building heb ik in aanvulling op mijn praktijkervaring een aanvullende opleiding gevolgd bij de Partnership Brokers Association.

Co-creëren, faciliteren, verbinden, ontwikkelen en managen heb ik in tal van functies gedaan, bij internationaal opererende NGO’s, overheid en de Verenigde Naties, en sinds begin 2016 als ondernemer. In het verbinden zit mijn kracht en mijn plezier. Ik hoop u hierin te mogen ontmoeten!

Nieuwsgierig naar nog meer over mij? Lees hier verder.